ORC Sistemi
ORC sistemi, özellikle dağıtılarak üretim için uygun olan, elektrik ve termal güç üretimi için kapalı döngü termodinamik döngüye dayanan bir sistemdir. ORC sistemleri, yenilenebilir kaynaklar (biyokütle, jeotermal enerji, güneş enerjisi), geleneksel yakıtlar ve endüstriyel proseslerden gelen atık ısı, atık yakma fırınları, motorlar veya gaz türbinleri gibi birden çok kaynaktan yararlanarak elektrik ve termal enerji üretebilir.

RANKINE DÖNGÜSÜ
Rankine Döngüsü, ısıyı işe dönüştüren termodinamik bir döngüdür. Isı, tipik olarak çalışma sıvısı olarak su kullanan kapalı bir döngüye verilir. Su bazlı Rankine Döngüsü, dünya çapındaki elektrik üretiminin yaklaşık% 85’ini sağlar.

Organik Rankine Döngüsü prensibi, termal enerjiyi mekanik enerjiye ve son olarak bir elektrik jeneratörü aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürmek için geleneksel bir buhar türbini olarak çalışan bir turbojeneratöre dayanmaktadır. ORC sistemi, sudan buhar üretmek yerine, sudan daha yüksek bir moleküler kütle ile karakterize edilen organik bir sıvıyı buharlaştırır, bu da türbinin daha yavaş bir dönüşüne, daha düşük basınçlara ve metal parçaların ve kanatların aşınmasına neden olmaz.